Bảo mật thông tin website

Công ty TNHH thời trang Đa Gia luôn quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin khách hàng và hệ thống dịch vụ. Hiện website đang trong quá trình phát triển và đổi mới nên có thể xảy ra các lỗi bảo mật ảnh hưởng đến hệ thống của công ty và khách hàng.

Thông tin vấn đề bảo mật

Nếu bạn phát hiện bất cứ một lỗi bảo mật nào trên hệ thống website của YFK, sản phẩm hoặc dịch vụ của YFK, vui lòng gửi email về cho chúng tôi: security.report@yfk.com.vn. Bạn vui lòng mô tả chi tiết lỗi như sau:

    - Địa chỉ URL bị lỗi. 

    - Mô tả cụ thể lỗi xảy ra cùng ảnh chụp màn hình.

    - Mô phỏng và cách khắc phục.

    - Các thông tin khác có liên quan.

Quy trình kiếm tra 

YFK sẽ bảo mật các thông tin mà bạn chia sẻ và chỉ chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp được yêu cầu bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Những thông tin cá nhân của bạn được quản lý theo lật bảo vệ thông tin.

Sau khi kiểm tra hệ thống, YFK sẽ thông báo cho bạn và các bước khác trong quá trình kiểm tra, xử lý lỗi.

Điều khoản và trách nhiệm

Để đảm bảo về vấn đề an toàn, YFK khuyến cáo bạn không nên chia sẻ thông tin nào về lỗi cho cộng đồng đến khi chúng tôi tìm hiểu, xác nhận và phản hồi cho bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị bạn không chia sẻ bất cứ thông tin thuộc về khách hàng của chúng tôi. Khoản thời gian để xác nhận lỗi bảo mật rất khác nhau, tuỳ thuộc vào mức độ lỗi và ảnh hưởng của lỗi đến website và hệ thống.